Điều khoản & điều kiện

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.1 Tour trọn gói
Được định nghĩa là sản phẩm du lịch theo hình thức khách lẻ ghép đoàn là các gói sản phẩm du lịch được thiết kế trước dựa trên một chương trình đã được xác định trước, bao gồm các chi tiết về dịch vụ, vận chuyển và chỗ ở. Tất cả các thông tin này đã được lên kế hoạch trước đối với khách du lịch, kèm theo việc rõ ràng xác định số tiền tour mà khách hàng cần thanh toán cho công ty.

1.2 Tour tùy chỉnh
Được định nghĩa là sản phẩm du lịch mà thể theo yêu cầu của khách, công ty du lịch sẽ nghĩ ra, đề xuất và thực hiện một kế hoạch du lịch riêng. Kế hoạch này chỉ định điểm đến và hành trình du lịch, cùng với các chi tiết về dịch vụ du lịch bao gồm phương tiện đi lại và chỗ ở cũng như các khoản phí liên quan. Khách du lịch có thể linh hoạt yêu cầu sửa đổi chi tiết chuyến đi của họ.

1.3 Hợp đồng
Tất cả các tài liệu liên quan đến các sản phẩm du lịch tổ chức dưới dạng khách lẻ ghép đoàn (sau đây gọi là “Hợp Đồng Du Lịch Khách Lẻ Ghép Đoàn”, hoặc “Hợp Đồng”) mà công ty du lịch (sau đây gọi là “chúng tôi”) ký kết với người đi du lịch (sau đây gọi là “khách hàng” (*)) sẽ tuân theo các quy định được xác định trong Điều Khoản và Điều Kiện này. Những vấn đề không được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp và phong tục tại địa điểm đến.
(*) Thuật ngữ “khách hàng” dùng để chỉ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi, dù là đơn lẻ hay tập thể.

1.4 Hợp đồng trực tuyến
Hợp đồng du lịch ký kết trực tuyến đề cập đến việc khách hàng và công ty sử dụng các phương tiện trực tuyến như thư điện tử, trang web, và thanh toán trực tuyến để thiết lập hợp đồng du lịch, cũng như giải quyết mọi khiếu nại thông qua các kênh trực tuyến. Điều này bao gồm việc khách hàng đã đồng ý để công ty nhận số tiền thanh toán cho sản phẩm du lịch thông qua thẻ liên kết.

1.5 Nhóm hoặc tổ chức
Một nhóm hoặc tổ chức được định nghĩa là ít nhất hai người cùng tham gia một lịch trình vào cùng một thời điểm.
Nhóm hoặc tổ chức bắt buộc phải có người đại diện chịu trách nhiệm ký hợp đồng (sau đây gọi là “người đại diện”). Người đó cần phải có toàn quyền quyết định và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Người đại diện chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm hoặc tổ chức đều có đầy đủ và chính xác nhất về thông tin, bao gồm cả các chi tiết của toàn bộ sản phẩm du lịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh do việc không có đủ quyền lực, thông tin thiếu sót hoặc nhầm lẫn sau khi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho người đại diện.
Người đại diện có trách nhiệm cung cấp danh sách các thành viên trong nhóm hoặc tổ chức tham gia tour du lịch. Trong trường hợp người đại diện không tham gia tour du lịch, họ phải chỉ định một người khác làm đại diện cho nhóm hoặc tổ chức.

1.6 Giấy tờ được bao gồm trong hồ sơ hợp đồng cho sản phẩm du lịch
a. Phiếu Yêu Cầu Đặt Dịch Vụ: Đây là văn bản yêu cầu từ phía khách hàng, yêu cầu chúng tôi cung cấp các dịch vụ của chuyến du lịch.
b. Phiếu Yêu Cầu Đặt Cọc: Trong này, khách hàng sẽ thanh toán một khoản tiền xác định để xác nhận việc mua sản phẩm. Số tiền này không được hoàn lại trong trường hợp hủy hợp đồng.
c. Bản Xác Nhận Nội Dung Sản Phẩm Du Lịch: Đây là tài liệu xác nhận các chi tiết về sản phẩm du lịch.
d. Tài liệu Điều khoản và Điều kiện: Đây là thỏa thuận chi tiết các quy tắc, quy định và điều khoản liên quan đến dịch vụ được cung cấp.
e. Phiếu Yêu Cầu Thanh Toán: Phiếu này xác định số tiền mà khách hàng cần thanh toán cho chuyến du lịch và hạn chót thanh toán.
f. Bản Xác Nhận Cuối Cùng: Đây là văn bản xác nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần) các thông tin đã được nêu trong “bản xác nhận nội dung sản phẩm du lịch”.

2. TỪ CHỐI CUNG CẤP DỊCH VỤ
Công ty có quyền từ chối ký hợp đồng đối với một trong những trường hợp sau đây:
Trong trường hợp giới tính, độ tuổi, trình độ, kỹ năng hoặc các điều kiện khác của khách hàng không đáp ứng các yêu cầu được chỉ định trước đó bởi chúng tôi ngoại trừ sản phẩm du lịch tour tùy chỉnh.
Trong trường hợp số lượng khách hàng đăng ký sản phẩm du lịch vượt quá số lượng người tham gia tối đa.
Trong trường hợp khách hàng đăng ký chuyến tham quan có thể gây phiền toái cho các khách hàng khác hoặc cản trở việc thực hiện chuyến tham quan.
Trong trường hợp khách hàng thanh toán trực tuyến, nhưng phương thức thanh toán (như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…) không được chấp nhận, việc thanh toán không thể thực hiện, hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ.
Trong trường hợp khách hàng yêu cầu bồi thường thông qua hành vi cưỡng bức hoặc yêu cầu bồi thường không công bằng đối với chúng tôi, hoặc có hành động đe dọa hoặc tuyên bố đe dọa, hoặc thực hiện các hành vi bạo lực liên quan đến bất kỳ giao dịch nào giữa các bên hoặc các hành vi tương tự khác.
Trong trường hợp khách hàng thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín của chúng tôi hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng cách phát tán các tin đồn không chính xác, sử dụng các chiêu trò lừa đảo, hoặc thậm chí bằng việc sử dụng vũ lực hoặc các hành vi tương tự khác.
Trong các trường hợp khác mà chúng tôi thấy bất tiện.

3. THANH TOÁN
Một khoản phí đặt cọc dịch vụ không bao gồm lệ phí thị thực sẽ được thu khi đặt chuyến du lịch là 300 USD mỗi khách hàng. Phí này không được hoàn lại, trừ trường hợp không đậu thị thực (tham khảo chính sách thị thực nêu tại điều 8).

3.1 Đơn vị tiền tệ thanh toán
Đơn vị tiền tệ thanh toán là đơn vị tiền tệ được ghi trong phiếu yêu cầu thanh toán, chúng tôi không chấp nhận sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau cho cùng một đơn đặt sản phẩm du lịch.

3.2 Phương thức thanh toán
Chúng tôi chấp nhận thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng (trong trường hợp này, khách hàng sẽ chịu chi phí chuyển khoản), Zelle (đối với khách hàng tại Mỹ) hoặc Paypal. Chúng tôi không chấp nhận việc thay đổi phương thức thanh toán giữa chừng. Phương thức thanh toán cụ thể sẽ được xác định rõ trong phiếu yêu cầu thanh toán.

3.3 Thời hạn thanh toán
Chúng tôi sẽ ghi rõ thời hạn thanh toán trong phiếu thanh toán.
Tất cả các khoản thanh toán chỉ được coi là đã được thực hiện sau khi chúng tôi đã nhận được chúng một cách chắc chắn. Chúng tôi có quyền hủy đơn nếu khách hàng không thanh toán đúng thời hạn.
Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào xuất hiện trong phiếu yêu cầu thanh toán, chúng tôi sẽ thảo luận với khách hàng để tìm ra giải pháp phù hợp dựa trên sự tôn trọng và lòng thiện chí.

4. THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG
4.1 Từ phía công ty
a. Thay đổi nội dung hợp đồng: Trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bệnh dịch, thời tiết, chiến tranh, bạo loạn, các vấn đề về cung cấp dịch vụ từ cơ sở lưu trú và vận chuyển, nhà hàng v.v… hoặc các mệnh lệnh từ chính quyền và các tình huống tương tự gây khó khăn đồng thời có thể đặt ra nguy cơ cho an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo và yêu cầu khách hàng điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có quyền điều chỉnh nội dung hợp đồng trước và sau đó thông báo cho khách hàng.
b. Thay đổi giá thành: Công ty được quyền điều chỉnh giá thành của sản phẩm du lịch tăng hoặc giảm trong trường hợp giá vận chuyển tăng hoặc giảm vượt quá mức dự kiến. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng ít nhất 65 ngày trước ngày bắt đầu chuyến du lịch.
Nếu chúng tôi đã ghi chú rõ rằng giá sản phẩm du lịch sẽ biến động tùy thuộc vào số lượng người ở cùng một phòng hoặc sử dụng cùng một phương tiện vận chuyển, khi số lượng hành khách thay đổi, chúng tôi sẽ có quyền điều chỉnh giá của sản phẩm du lịch.

4.2 Từ phía khách hàng
a. Tour trọn gói:
– Khách hàng không được phép thay đổi nội dung hợp đồng hoặc nội dung sản phẩm du lịch.
– Khách hàng có thể chuyển nhượng tình trạng của mình trong hợp đồng cho một bên thứ ba với sự chấp nhận của công ty. Chúng tôi sẽ thu một khoản phí cho việc chuyển nhượng này.
b. Tour tùy chỉnh: Khách hàng được phép sửa đổi nội dung chi tiết chuyến tham quan hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba với điều kiện trả thêm phí.

5. HỦY HỢP ĐỒNG
5.1 Đối với khách hàng
Khách hàng có quyền hủy hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thanh toán phí hủy quy định như sau:
Đối với vé máy bay: Áp dụng theo chính sách của hãng hàng không.
Đối với dịch vụ du lịch tại điểm đến (land tour):
Phí đặt cọc không được hoàn lại, trừ trường hợp không đậu thị thực (tham khảo chính sách thị thực nêu tại điều 8).
Hủy đến 60 ngày trước ngày khởi hành: 300 USD
Hủy từ 30 đến 59 ngày trước ngày khởi hành: 50%
Hủy từ 15 đến 29 ngày trước ngày khởi hành: 75%
Hủy dưới 15 ngày trước ngày khởi hành: 100%

Những trường hợp sau đây có thể hủy trước ngày khởi hành mà không phải trả phí
Khi giá thành sản phẩm du lịch tăng hoặc giảm do giá vận chuyển tăng và phải hủy hạn chót 61 ngày trước ngày khởi hành.
Khi công ty thay đổi nội dung hợp đồng, nhưng chỉ áp dụng cho những thay đổi quan trọng như sau:
– Thay đổi ngày khởi hành.
– Thay đổi ngày kết thúc.
Các lý do khác do công ty gây ra, khiến cho chuyến đi không thực hiện theo lịch trình đã được xác định trong văn bản hợp đồng.

5.2 Đối với công ty
Đối với những trường hợp sau đây, chúng tôi có quyền hủy hợp đồng và hoàn trả số tiền đã thanh toán sau khi trừ đi phí hủy đã ghi ở mục 5.1:
a. Trong trường hợp giới tính, độ tuổi, trình độ, kỹ năng hoặc các điều kiện khác của khách hàng không đáp ứng các yêu cầu được chỉ định trước đó bởi chúng tôi, ngoại trừ khách hàng đặt mua tour tùy chỉnh.
b. Trong trường hợp khách hàng không thể thực hiện chuyến đi vì bệnh tật, thiếu người chăm sóc hoặc vì các lý do sức khỏe khác.
c. Trong trường hợp khách hàng có thể gây phiền toái cho các khách hàng khác hoặc cản trở việc thực hiện chuyến tham quan.
d. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện việc thanh toán đúng hạn.
e. Trong trường hợp khách hàng thanh toán trực tuyến, nhưng phương thức thanh toán (như thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…) không được chấp nhận, việc thanh toán không thể thực hiện, hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ.
f. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu bồi thường thông qua hành vi cưỡng bức hoặc yêu cầu bồi thường không công bằng đối với chúng tôi, hoặc có hành động đe dọa hoặc tuyên bố đe dọa, hoặc thực hiện các hành vi bạo lực liên quan đến bất kỳ giao dịch nào giữa các bên hoặc các hành vi tương tự khác.
g. Trong trường hợp khách hàng thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín của chúng tôi hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng cách phát tán các tin đồn không chính xác, sử dụng các chiêu trò lừa đảo, hoặc thậm chí bằng việc sử dụng vũ lực hoặc các hành vi tương tự khác.
h. Trong trường hợp có khả năng cao không thể thực hiện do điều kiện thời tiết hoặc các nguyên nhân khác, nhưng điều này phải được chi tiết rõ trong “Bản xác nhận nội dung sản phẩm du lịch”.
i. Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bệnh dịch, thời tiết, chiến tranh, bạo loạn, các vấn đề về cung cấp dịch vụ từ cơ sở lưu trú và vận chuyển, nhà hàng v.v… hoặc các mệnh lệnh từ chính quyền và các tình huống tương tự, gây khó khăn cho các dịch vụ như vận chuyển, lưu trú, và tham quan, đồng thời có thể đặt ra nguy cơ cho an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét số tiền hoàn lại theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào giao dịch của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ.

6. QUẢN LÝ HÀNH TRÌNH
Chúng tôi tối đa hóa nỗ lực của mình để đảm bảo rằng du khách có một chuyến du lịch an toàn và suôn sẻ, cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ theo đúng nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, các điều khoản này không áp dụng nếu chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận đặc biệt với khách hàng.
Trong trường hợp chúng tôi đánh giá có nguy cơ rằng khách hàng có thể không nhận được các dịch vụ như đã thỏa thuận trong chuyến tham quan, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ thay thế tương tự. Chúng tôi cam kết nỗ lực để giữ cho các thay đổi ít nhất có thể, để đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ gần giống nhất có thể với thỏa thuận ban đầu.
Từ khi chuyến hành trình bắt đầu cho đến khi kết thúc, chúng tôi đề nghị khách hàng tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chuyến tham quan diễn ra một cách an toàn và thuận lợi.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng vui lòng thông báo ngay lập tức để chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không thể giải quyết các vấn đề sau khi dịch vụ đã được tiến hành.
Hướng dẫn viên của chúng tôi có thời gian làm việc từ 8:00 sáng đến 20:00 tối. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của khách hàng.
Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ do bệnh tật, thương tích hoặc các tình huống khẩn cấp khác, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ quý khách. Trong trường hợp lý do gây ra tình huống không thuộc về trách nhiệm của công ty, hành khách sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí do công ty chúng tôi chỉ định.

7. TRÁCH NHIỆM
Trong trường hợp công ty chúng tôi gây ra thiệt hại cho khách hàng, chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đó. Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường chỉ được xem xét khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản và bằng chứng liên quan; và thông báo này phải được gửi đến chúng tôi trong vòng 60 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại.
Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các yếu tố không thể kiểm soát như: thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, chiến tranh, bạo loạn, vấn đề về cung cấp dịch vụ từ cơ sở lưu trú và vận chuyển, nhà hàng, mệnh lệnh từ chính quyền hoặc các tình huống bất khả kháng khác.
Đối với các sản phẩm du lịch có lịch trình tự do, chúng tôi sẽ cung cấp các khuyến nghị liên quan đến thị thực, tiêm chủng, yêu cầu nhập cảnh, cũng như các điều kiện an toàn và an ninh tại điểm đến. Khách hàng có trách nhiệm và nhiệm vụ kiểm tra và xác minh mọi yêu cầu về an toàn và an ninh tại các địa điểm đó.
Trong trường hợp sản phẩm du lịch sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng, nếu có chậm trễ hoặc thay đổ vì lý do về phía công ty vận chuyển, hoặc do sự không đảm bảo thời gian từ phía khách hàng, dẫn đến việc thời gian bị giới hạn tại điểm du lịch tiếp theo, hoặc thậm chí gây ra trễ chuyến tàu hoặc chuyến bay như tàu đường sắt hoặc máy bay, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản và quy định của công ty vận chuyển đó.
Nếu việc không đảm bảo thời gian xuất phát từ phía khách hàng dẫn đến việc phải chuyển đổi phương tiện di chuyển (ví dụ: từ máy bay chuyển sang tàu đường sắt), khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho phương tiện di chuyển mới.

8. HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC
Khách hàng cần phải sở hữu hộ chiếu hợp lệ và thị thực (nếu yêu cầu). Hộ chiếu phải có thời hạn còn ít nhất 6 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi ít nhất 29 ngày.
Trong trường hợp yêu cầu cần có thị thực nhập cảnh, khách hàng phải tự nộp đơn xin thị thực. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn và tất cả các tài liệu cần thiết từ phía chúng tôi để xin thị thực. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nộp đơn xin thị thực thay mặt cho khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo việc cấp thị thực sẽ được chấp thuận.
Đơn xin thị thực phải được nộp ít nhất 80 ngày trước ngày khởi hành. Trong trường hợp thị thực không được chấp thuận và khách hàng đã tự nộp đơn, chúng tôi sẽ hoàn lại 300 USD phí đặt cọc với điều kiện chúng tôi được thông báo về kết quả nộp đơn ít nhất 60 ngày trước ngày khởi hành. Nếu không, phí hủy sẽ được áp dụng.
Trong trường hợp thị thực không được chấp thuận và chúng tôi thay mặt khách hàng nộp đơn, chúng tôi sẽ hoàn lại 100 USD phí đặt cọc.
Nếu hành khách hủy chuyến đi sau khi có thị thực, chúng tôi sẽ thông báo cho ĐSQ/ LSQ của quốc gia tương ứng và phí đặt cọc sẽ không được hoàn trả.

9. CHÍNH SÁCH TRẺ EM
Đối với vé máy bay: áp dụng theo chính sách của hãng hàng không.
Đối với dịch vụ du lịch tại điểm đến (land tour):
Trẻ sơ sinh từ 0 đến dưới 3 tuổi: 50% (trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ, không bao gồm bữa ăn và chỗ ngồi).
Trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi: tính 85% (trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ, bao gồm bữa ăn và chỗ ngồi).
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: tính 100% (giá như người lớn).
Độ tuổi của trẻ sẽ được tính dựa trên ngày sinh cho đến ngày kết thúc chuyến tham quan.
Một người lớn có thể đi cùng một trẻ em dưới 6 tuổi hoặc một trẻ sơ sinh. Nếu số lượng trẻ em từ 0-6 tuổi vượt quá số lượng trên, các trẻ vượt quá sẽ được tính theo giá người lớn. Không có hạn chế đối với trẻ em trên 6 tuổi.

10. YÊU CẦU ĐẶC BIỆT
– Đối với tour trọn gói: Không đáp ứng yêu cầu đặc biệt hoặc tùy chỉnh.
– Đối với tour tùy chỉnh: Nếu quý khách có yêu cầu hoặc mong muốn đặc biệt, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước khi quyết định mua sản phẩm du lịch. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải tất cả các yêu cầu và mong muốn đặc biệt đều có thể được đáp ứng do các ràng buộc về điều kiện và khả năng tổ chức chuyến đi.

11. HÀNH LÝ CÁ NHÂN
Chúng tôi và đối tác cung cấp dịch vụ du lịch không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc mất cắp của hành lý cá nhân hoặc đồ đạc của quý khách.

12. BẢO HIỂM DU LỊCH
Chúng tôi khuyên khách hàng nên mua bảo hiểm du lịch và đề xuất rằng họ nên xem xét một cách cẩn thận các điều khoản và điều kiện, cũng như hạn chế trong phạm vi bảo hiểm. Quý khách nên tham khảo ý kiến trực tiếp từ hãng bảo hiểm để hiểu rõ hơn về các chi tiết.

13 . DỊCH VỤ LƯU TRÚ
Tại Nhật Bản, loại phòng phổ biến bao gồm hai giường đơn trong trường hợp phòng kiểu Âu, hoặc hai nệm đơn nếu là phòng kiểu Nhật. Thông thường, khi có ba người ở trong một phòng, khách sạn sẽ cung cấp thêm một giường gấp. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu ở phòng đơn, ngoài việc phải trả thêm chi phí phòng đơn, khách sạn vẫn có thể xếp phòng có hai giường đơn. Việc yêu cầu phòng giường đôi có thể không đáp ứng được.
Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác trong thông tin và mô tả về các khách sạn. Tuy nhiên, do các khách sạn thường xuyên cập nhật cơ sở vật chất và dịch vụ, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sót hoặc thiếu sót nào. Nếu có bất kỳ dịch vụ hoặc thiết bị nào quan trọng đối với kỳ nghỉ của quý khách, chúng tôi khuyên quý khách liên hệ để xác nhận tính khả dụng của chúng vào thời điểm lưu trú tại khách sạn.
Khách sạn lưu trú tại Nhật Bản thường đạt tiêu chuẩn (standard).
Trong trường hợp chúng tôi không thể đặt được dịch vụ lưu trú đã được chỉ định do lý do bất khả kháng, chúng tôi sẽ chuyển quý khách sang một khách sạn khác với tiêu chuẩn tương đương.

14. TỔNG KẾT
Các khoản mục được ghi trong phần Điều khoản và điều kiện sẽ hình thành thỏa thuận hợp đồng giữa khách hàng và chúng tôi. Hành động đặt mua bất kỳ sản phẩm du lịch nào do chúng tôi cung cấp sẽ được coi là việc khách hàng đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được ghi trong phần Điều Khoản và Điều Kiện. Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng đã đọc kỹ và hiểu rõ mọi điều khoản và điều kiện trước khi tiến hành đặt mua sản phẩm.
Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra cẩn thận chi tiết trong toàn bộ tài liệu liên quan đến sản phẩm du lịch đã đặt mua, để đảm bảo tính chính xác. Mọi yêu cầu bổ sung không được ghi trong các tài liệu đó không được coi là một phần của hợp đồng.
Không có sự thay đổi nào của các điều khoản và điều kiện sẽ được chấp nhận trừ khi được xác nhận bằng văn bản từ chúng tôi. Hợp đồng này sẽ là thỏa thuận cuối cùng giữa các bên và thay thế cho mọi lời hứa, tuyên bố, cam kết hoặc hàm ý trước đó, dù bằng văn bản hay lời nói.